Scout Questionnaire

English version

 1. What do you think and feel about Kazik’s story?
 2. What did you think about the documentary film? Which bits did you like best, and why? How did it make you feel?
 3.  What did you think about Katy Carr’s song Kommander’s Car?
 4.  What did you think of what the Polish Scouts in World War II had to go through?
 5.  How do you think scouting helped Kazik?
 6.  Do you think Kazik was a good scout, and why?
 7.  How do you think Scouting gives you skills for life?
 8.  If you have a message or a question for Kazik, what would it be?

Below is a message from Katy and Hannah about how to get involved and leave your comments and responses :)


Holocaust Education Event – 20 June 2012

Kazik and the Kommander’s Car Film Screening Event for British Scouts – for the 70th Anniversary of Polish Scout Kazik’s Piechowski’s escape from Auschwitz – 20th June 2012.
Personal Letter to Scout Groups for 20th June 2012:

Dear Scouts,

First of all we’d just like to take this opportunity to say a very big thankyou to all of you for taking part in this Kazik and the Kommander’s Car film screening event.

Over 2000 Scout groups will be watching the documentary this week throughout Britain and overseas, and the number is still growing – all in honour of the 70th Anniversary of Polish Scout Kazik Piechowski’s remarkable escape from Auschwitz, on the 20th June 1942.

Britain’s Chief Scout Bear Grylls describes Kazik’s story as “among the most inspiring tales of heroism, sacrifice and camaraderie I have ever known (…) a testament to courage, endurance, resourcefulness and determination – all qualities that we as Scouts aspire to.”

This is why we are so happy to be able to share Kazik’s story with so many Scouts during this commemorative event, and we are also very excited to make this thoroughly interactive – this screening of the film is not just about sharing Kazik’s story but also about sharing your responses throughout the Scouting community and of course with Kazik himself! We have organised a dedicated comments board on our Kazik Film website, on facebook and and on twitter to capture your responses.

So without further ado we leave you to make your responses below,

Many thanks from the filmmakers,

Katy Carr and Hannah Lovell

Polish version
Dzień upamiętnienia Holocaustu w edukacyjnym charakterze
Projekcja filmu ‘Kazik I auto komendanta’ dla brytyjskich harcerzy – dla upamiętnienia 70-tej rocznicy ucieczki Kazimierza Piechowskiego z Auschwitz – 20 czerwca 2012.

List skierowany do grup harcerskich 20 czerwca 2012:

Drodzy harcerze,

Po pierwsze, chciałybyśmy podziękować Wam za udział w projekcji filmu ‘Kazik i auto komendanta’.

Pond 2 tys. grup harcerskich (ilość ciągle rośnie)z Wielkiej Brytanii i zza granicy będzie uczestniczyło w tym wydarzeniu – wszyscy uhonorują 70-tą rocznicę ucieczki Kazimierza Piechowskiego z Auschwitz, która miała miejsce 20 czerwca 1942 roku.

Szef brytyjskich harcerzy Bear Grylls określił historię Kazika jako ‘spośród wszystkich inspirujących historii o heroizmie, poświęceniu i koleżeństwie jaką kiedykolwiek słyszałem (…) ta świadczy o odwadze wytrwałości, zaradności i determinacji – cechy do jakich wszyscy harcerze aspirują.’

Dlatego właśnie, jesteśmy bardzo szczęśliwe, że możemy się podzielić historią Kazika z tak liczną grupą osób, a jeszcze bardziej cieszymy się, że możemy to zrobić w interaktywny sposób – projekcja filmu jest nie tylko po to aby podzielić się historią Kazika, ale również po to aby podzielić się Waszymi refleksjami z innymi harcerzami i oczywiście także z Kazikiem! Zorganizowałyśmy specjalną przestrzeń na stronie Kazika, Facebooku i Twiterze, gdzie możecie się wypowiedzieć.

Zatem, bez zbędnych ceregieli zostawiamy już was, aby rozpocząć to wydarzenie,

Duże podziękowania od realizatorów filmu,

Katy Carr i Hannah Lovell

Kwestionariusz

1. Co czujesz i myślisz na temat historii Kazika?

2. Co myślisz na temat filmu? Które fragmenty podobały ci się najbardziej i dlaczego? Jak się czułeś oglądając go?

3. Co myślisz na temat piosenki Katy Carr pt. ‘Kommander’s Car’ ?

4. Jak myślisz przez co musieli przejść polscy harcerze podczas Drugiej Wojny Światowej?

5. Jak myślisz w jakim stopniu harcerstwo pomogło Kazikowi?

6. Myślisz, że Kazik był dobrym harcerzem? Dlaczego?

7. Czy uważasz, że harcerstwo uczy cię umiejętności potrzebnych w życiu codziennym?

8. Jeśli miałbyś jakieś pytanie albo wiadomość dla Kazika, co by to było?

One thought on “Scout Questionnaire

 1. I really like the film! What a powerful moment you manages to catch here: In the face of survival two historically opposing people overcome their “traditional” animosity and become friends in the face of death. I truly believe, if you can be friends in such circumstances, it should not be difficult in easy, peaceful times!
  I would like to find Polish scouts in London and see what we can do together. Look forward to getting in touch!
  find us on http://www.plastlondon.wordpress.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>